Regulamin

Klub 306 Team zwany dalej Klubem ma na celu zrzeszenie użytkowników i miłośników samochodu marki Peugeot 306, wzajemnym wymienianiu poglądów, porad i doświadczeń (czasem tylko luźno związanych z tą marką)

1.Klub nie posiada charakteru giełdy, dlatego zabrania się tworzenia profili o charakterze ogłoszenia (np. "sprzedam swoje autko”).

2. Członkiem klubu może zostać każdy, kto zapoznał się z regulaminem klubu i zaakceptował jego warunki.

3. W klubie obowiązuje następująca ranga członków:

a)      "Klubowicz" - osoba aktywnie uczestnicząca w życiu klubu, regularnie płacąca składki klubowe i przyjeżdżająca na zloty i spotkania klubowe (ogólnopolskie i regionalne)

b)      "Użytkownik" - posiadacz Peugeota 306

c)       "Przyjaciel" - osoba luźno związana z klubem - nasi/wasi przyjaciele, żony, mężowie, dziewczyny, chłopaki, kochanki, kochankowie... itd.

"Użytkownik" i "Przyjaciel" to członkowie klubu którzy nie wyrazili chęci opłacenia składki klubowej i mają ograniczony dostęp do niektórych działów forum. Mogą śmiało uczestniczyć w życiu klubowym oraz przyjeżdżać na liczne spotkania, zloty oraz imprezy klubowe.

* rangę nadaje wyłącznie Moderator strony, w celu uzyskania rangi proszę pisać dział Kontakt

5. Każdy członek klubu zobowiązuje się do:

a)      Pełnego uzupełnienia swojego profilu w ciągu 3 dni od daty rejestracji. Profil bez uzupełnionego opisu(brak danych) w ciągu 1 dnia będzie od razu usuwany. Profil opisany bez zdjęć musi być uzupełniony w zdjęcia w ciągu 3 dni, w przypadku braku zdjęć po 3 dniach profil będzie usuwany. Nie chwytaj się pisania nieprawdy - uzupełnij profil zgodnie z uznaniem.

b)      Jeśli skasowano Twoje konto przypadkowo lub z powodu nie uzupełnienia
a nadal masz zamiar założyć, uzupełnić lub korzystać z obecnego konta skontaktuj sie z Administracja Kontakt

c)       Umieszczenia w profilu co najmniej 3 zdjęć przedstawiających całe auto w ciągu 3 dni od daty rejestracji. Zdjęcia nie mogą być większe niż 800x600.

d)      Zdjęcia nieprawidłowo dodane: nieotwierające się, z niewidocznymi miniaturkami będą kasowane!

e)      Przywitania się z klubowiczami, w odpowiednim dziale na forum klubowym w temacie "Tutaj sie witamy :)" i w swoim profilu.

f)       Aktualizowania swojego profilu

g)      Odwiedzania profilu i logowania przynajmniej raz na 6 m-cy

h)      Odnoszenia się z szacunkiem do innych członków klubu

i)        Aktualizowania swojego profilu

j)        Odwiedzania forum i pisania w nim postów (zgodnie z regulaminem forum)

k)      Dbania o dobry wizerunek klubu

l)        Przestrzegania zasad Netykiety

m)    Przestrzegania regulaminu klubu

n)      Przestrzegania regulaminu forum klubowego

o)      Przestrzegania przepisów ruchu drogowego

p)      REJESTRUJĄC SIĘ NA FORUM MUSISZ MIEC TAKI SAM NICK JAK NA STRONIE I ODWROTNIE!

q)      Posty użytkowników rejestrujących się tylko po to aby dać ogłoszenie będą kasowane!

6. Dodatkowo "Klubowicz" zobowiązuje się do:

a)      Płacenia składki klubowej (Ad pkt. 7)

b)      Aktywnego udziału w zlotach i spotkaniach klubowych (regionalnych i ogólnopolskich)

c)       Aktywnego uczestniczenia w życiu klubu

7. Zabrania się:

a)      Rejestrowania mając na celu sprzedaż auta za pośrednictwem strony.

b)      Umieszczania ogłoszeń mających charakter ogłoszenia (np. sprzedam swoje autko, telefon itp.)

c)       Zakładania kilku profili

d)      Obrażania lub celowego wprowadzania w błąd innego członka klubu

e)      Umieszczania danych technicznych i zdjęć nie swojego auta

f)       Działalności na szkodę klubu

8. Składka klubowa - wysokość minimalnej składki ustalona jest przez Zarząd Klubu. Maksymalna wysokość składki zależy od szczodrości "Klubowicza". Składka ma na celu zgromadzenie środków na opłatę serwera. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na promocję klubu, gadżety klubowe itp. (ustalone przez Zarząd Klubu). Jeśli Zarząd Klubu nie ustali wysokości składki, w bieżącym roku obowiązywać będzie wysokość składki roku poprzedniego. Składkę opłaca się jednorazowo raz w roku.

* Dane do wpłaty można uzyskać pisząc do użytkownika Łukasz_306

9. Konto członka klubu może zostać usunięte:

a)      Za łamanie regulaminu klubu lub niestosowanie się do jego zasad

b)      Za niewłaściwe zachowywanie się użytkownika, przeklinanie, obrażanie członków klubu

c)       Za długi okres nielogowania się na profilu (ostatnio On-Line) przyjmuje się okres 6 miesięcy, po tym okresie profil użytkownika zostaje usunięty z klubu, co nie oznacza że w przyszłości nie będzie mógł się na nowo zarejestrować (to nie jest BAN)

d)      Za brak pełnego opisu auta

e)      Za brak wymaganych zdjęć

f)       Z powodu sprzedania auta i niepowiadomienia o tym w profilu - braku aktualizacji danych w profilu

g)      Z powodu umieszczenia danych nie swojego auta, zdjęć itp.

h)      Z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących klubu i jego członków.

i)         Z powodu działania na szkodę klubu

10. Zarząd Klubu nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone w profilach członków klubu.

11. Tylko Zarząd ma prawo do interpretacji punktów regulaminu.

12. Zarząd Klubu posiada prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać z chwilą ukazania się na stronie klubowej lub/i klubowym forum. Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczona na stronie i/lub na klubowym forum.

13. Prawo do udostępniania nowych wersji regulaminu posiada tylko Zarząd Klubu.